Dåb Hvorfor og Hvordan ? – Her Er En Kort Gennemgang

 

Dåb hvorfor ?

 

Med dåben overlader man sit barn til Gud med den viden, at man selv med sin bedste vilje ikke kan følge sit barn på alle tidspunkter i livet. Dit barn bliver altså med dåben til Guds barn, som du som forældre kun har til låns. Du overgiver med dåben derfor dit barn i tillid til, at Gud Fader, Søn og Helligånd vil følge barnet ”helt til verdens ende”, hvad du som forældre af naturlige grunde ikke kan.

 

Når man døber sit barn er det også en erkendelse af, at uanset hvor meget man ofrer sig for sit barn, så kan man ikke sikre barnets overlevelse, og man man viser derfor den tillid, at Gud, der selv har ofret sin selvstændighed vil være med dit barn gennem hele livet og til verdens ende.

 

Ved dåben takker du derfor Gud for dit barn, og vi beder Gud være med barnet gennem hele livet. Dit barn bliver ved dåben velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge dit barn som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får ved dåben en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

 

Barnet bliver ved dåben døbt på den kristne tro og får herved et fundament at stå på, og derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og gudmor/gudfar og faddere siger ja tak til på dit barns vegne.

 

Gudmoderen eller gudfaderen er den, der holder barnet, under selve dåben, og svarer på spørgsmålene i trosbekendelsen, men ellers er der ingen forskel på gudmoderen/gudfaderen og fadderne. Der skal vælges mellem 3-5 faddere, der er vidner på, at dit barn er døbt i den kristne tro. Gudmoderen/gudfaderen er altid automatisk fadder, så der skal mindst vælges 2-4 faddere ud over gudmoderen/gudfaderen.

 

En fadder er en person, som ved dåben forpligter sig til at opdrage dåbsbarnet i den kristne tro, hvis det ulykkelige skulle ske, at forældrene dør inden barnet bliver voksent. Der følger ikke et juridisk eller økonomisk ansvar med at være fadder. Det er udelukkende en religiøs forpligtelse.

 

Dåb hvordan ?

 

Dåben er normalt en del af søndagens gudstjeneste, men den kan også foregå ved særlige dåbsgudstjenester. Den lokale kirke beslutter på hvilket tidspunkt under gudstjenesten, dåben finder sted. I nogle kirker bliver dåbsbarnet båret ind ved gudstjenestens begyndelse. I andre sidder dåbsfamilien i kirken sammen med resten af menigheden, når gudstjenesten begynder. Selve dåbshandlingen foregår på samme måde i alle kirker.

 

Når dit barn skal døbes, spørger præsten først, om barnet er hjemmedøbt. Derefter beder præsten en bøn, hvor vi takker Gud for barnet og for dåben. Bønnen er en tak til Gud for, at Jesus’ opstandelse giver mennesker håb om evigt liv, og en tak for dåben, som giver dit barn en plads i det kristne fællesskab. Til sidst beder præsten Gud om at tage imod netop dit barn, som nu skal døbes.

 

Herefter rejser alle i kirken sig op, og præsten læser fra Bibelen om Jesus’ dåbsbefaling og beretningen om, at lade de små børn komme til Jesus. Fortællingen fremhæver børnenes tillid som et forbillede for voksnes tro.

 

Præsten taler derefter til dit barn, som nu skal døbes. Præsten tegner korsets tegn over ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud og hans søn Jesus Kristus. Derefter spørger præsten: Hvad er barnets navn ? Den, som bærer barnet, siger barnets fulde navn og svarer på barnets vegne ja til de efterfølgende spørgsmål til den kristne trosbekendelse.

 

Det første, som vi siger ja til ved dåben er forsagelsen: Selvom dit barn bliver døbt, så slipper det ikke uden om det onde, som ødelægger og truer livet. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter eller give op, selv når livet nogen gange er svært og gør ondt. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

 

Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra Gud og grundlæggende er skabt godt. Det tredje ja er et ja til troen på Jesus, Guds søn, hans liv, død og opstandelse.

 

Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svarer vi ja på dit barns vegne til, at dit barn vil døbes på denne tro.

 

Præsten øser nu vand over barnets hoved tre gange. En gang for Gud Fader, en gang for Gud Søn og en gang for Gud Helligånd. Præsten lægger sin hånd på barnets hoved og velsigner det med Guds løfte om at være med det fra nu og til evig tid.

 

Efter dåben

 

Efter dåben holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelse overfor dit barn. Forældre og faddere er vidner på barnets dåb, og de er de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og det dåben betyder.

 

Talen handler om, hvordan man som forældre og faddere kan give barnet lov at leve i tillid til Gud og lære den kristne tro og tradition at kende. Både i det daglige liv med eksempelvis aftenbøn og bibelhistorier, eller i kirken ved gudstjeneste og højtider. Hvis forældrene dør, før barnet bliver voksen, har fadderne som nævnt ansvar for barnets forhold til kirken og den kristne tro.

 

Efter præstens tale til faddere og forældre fortsætter gudstjenesten. Der er forskellige traditioner for, om dåbsfamilien føres ud af kirken efter dåben, eller ved gudstjenestens afslutning.

TILMELD "GODE TIPS 4 YOU" NYHEDSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Modtag "Gode Tips 4 You" Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden, hvor du får en oversigt over nye artikler på Gode Tips 4 You. Der kommer ca. 15-20 nye artikler hver måned med spændende og brugbare tips, som kan gøre din hverdag lettere.
VI HADER SPAM. Din email vil selvfølgelig aldrig blive delt eller solgt til 3. part.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Gode Tips 4 You
Average rating:  
 0 reviews