Integration i Danmark – Hvordan Får Vi Lavet En God Integration ?

 

Danskerne er bekymrede for flygtningekrisen, og samtidig er mange klar over de store udfordringer, som vi har med at integrere flygtningene. Faktisk viser en ny undersøgelse at to ud af tre danskere mener, at flygtninge og integration i Danmark er det vigtigste problem/udfordring i dagens Danmark.

 

Man kan mene meget omkring den flygtningepolitik som der føres i Danmark, og den vil helt sikkert i de kommende år være genstand for en heftig debat. Men uanset og man er enig eller uenig i den aktuelle førte flygtningepolitik, så er det vigtigt, at vi sørger for en ordentlig integration i Danmark af de flygtninge, der allerede nu opholder sig i landet, uanset om vi synes forudsætningerne for, at de er her er rimelige eller ejFlygtningepolitikken i Danmark har jeg skrevet lidt nærmere om her

 

Et af problemerne er dog, at der stadig ikke findes en almindelig brugt og accepteret definition på integration i Danmark, som der er konsensus om, hverken blandt politikere, fagfolk eller i samfundet generelt. Hver politiker og hvert politisk parti har ofte deres egen definition af integration, og nogen af de politiske partier definerer eksempelvis god integration med, at integration primært handler om at have et arbejde, mens andre partier mere fokuserer på, at integration primært skal fokusere på, at man skal være en “nyttig samfundsborger”.

 

Uanset definitionen på integration, så kræver god integration i Danmark følgende elementer:

 

 

Effektiv sagsbehandling – At det offentlige har en god sagsbehandling for den flygtninge/flygtningefamilie, der skal integreres i det danske samfund. Det er vigtigt, at man hos kommunerne har indarbejdet nogle gode og effektive procedurer, så modtagelse og integration af flygtninge i de danske kommuner, sker så hurtigt og effektivt som muligt.

 

Lær Dansk – At den enkelte flygtninge skal på intensivt dansk kursus hurtigst muligt. Kan man gøre sig forståelig på Dansk, er det en af de væsentligste faktorer for en god integration. Såfremt man lærer dansk, så er det genvejen til bedre kontakt til danskerne og det danske samfundsliv. Viljen til at lære dansk er også et signal om, at den enkelte flygtning har viljen til at ville lade sig integrere i det Danske Samfund.

 

Boligområder – At man har fokus på boligområder og integration. Det er vigtigt, at man har fokus på ikke at skabe boligområder, de såkaldte “ghettoer”, med markant flere beboere med anden etnisk herkomst end Dansk. Såfremt man har sådanne områder skal man ihvertfald have større fokus på disse områder, idet man i disse områder risikerer at skabe små parallel samfund, der har deres egne normer og regler.

Har man sådanne “små parallel samfund” føler mange, der bor i området, at det ikke er nødvendigt at kende til regler og normer udenfor dette lille parallel samfund, så længe de bare bruger deres tid og ressourcer i det lille samfund. Sådanne områder er meget ødelæggende for integrationen i det Danske samfund, og Vi har allerede set eksempler med store problemer i eksempelvis Gellerup Parken i Århus og Mjølnerparken i København, hvor der har været problemer med de såkaldte parallel samfund.

 

Arbejde –  At det offentlige har et godt samarbejde med erhvervslivet, så den enkelte flygtning kan sluses ud på det danske arbejdsmarked så hensigtsmæssigt som muligt. Er en flygtning i arbejde føler vedkommende sig nyttig i det Danske Samfund, og vedkommende vil være meget mere positivt indstillet på at blive godt integreret i Danmark.

Mange kommuner har heldigvis fokus på dette og gør et stort arbejde for at få flygtninge knyttet sammen med lokale virksomheder via støtteordninger som praktikophold og arbejde med løntilskud, som et incitament til virksomhederne for at tage godt imod flygtningene.

 

Frivillige Danskere – At der er et stort netværk af frivillige danskere fra civilsamfundet, der engagerer sig i integrationsopgaven. Eksempelvis understøtter Røde Kors bl.a. kommunerne ved at hjælpe med den gode integration. Ved systematisk at tilbyde flygtninge, at de kan få tilknyttet frivillige netværkspersoner og venskabsfamilier, der kan hjælpe med at vise og forklare om det danske samfunds opbygning, værdier og struktur.

Herved vil en flygtning have meget bedre forudsætninger for at forstå og blive integreret på en god måde i det Danske samfund.Endvidere kan den frivillige evt. også hjælpe flygtninge til praktik eller job gennem deres personlige netværk og i det hele taget fungere som tillidspersoner, og danske venner. Dette kan være aktuel, såfremt flygtningen eksempelvis har brug for at behov for at spare med en person omkring arbejdspladskultur eller det Danske samfund mere generelt. Såfremt du gerne vil være frivillig flygtningeven i Røde Kors kan du læse nærmere Her

 


 

Hvis vi sørger for, at flygtningesystemet er fokuseret og effektiviseret fra starten, når vi modtager en flygtning her til landet, og får vedkommende igennem ovenstående proces, så har vi gode forudsætninger for, at mange flygtninge vil få en god integration i Danmark, og så vil mange danskeres usikkerhed og skepsis overfor “de fremmede” også blive vendt til en større imødekommenhed, og man vil opleve, at de som kommer til landet også bidrager positivt til det danske samfund.

 

TILMELD "GODE TIPS 4 YOU" NYHEDSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Modtag "Gode Tips 4 You" Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden, hvor du får en oversigt over nye artikler på Gode Tips 4 You. Der kommer ca. 15-20 nye artikler hver måned med spændende og brugbare tips, som kan gøre din hverdag lettere.
VI HADER SPAM. Din email vil selvfølgelig aldrig blive delt eller solgt til 3. part.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Gode Tips 4 You
Average rating:  
 0 reviews