Hvordan Påvirker Menneskeskabte Klimaændringer Os ?

 

En global opvarmning har især i de seneste 10-15 år været i gang, og mange mener, at menneskeskabte klimaændringer har medført, at klimaet med større og større hast forandres overalt på Jorden. Vi oplever bla. følgende som følge af den globale opvarmning:

  • Vejret bliver mere ekstremt – med mere ekstrem varme i nogen områder, og andre steder med mere kraftige storme og større oversvømmelser andre steder.
  • Temperaturen stiger – Isen er begyndt at smelte ved Nord- og Sydpolen, og med så store mængder, at vandstanden i verdenshavene er begyndt at stige, og fortsætter det vil det i løbet af relativt få år give problemer i mange beboede områder, der ligger tæt ved den nuværende havoverflade.
  • Planter og dyr – Mange planer og dyr, både på landjorden og i havene har vanskeligt ved at tilpasse sig, når hastighederne af klimaændringer sker så hurtigt, som det er sket de sidste 10 år.

 

Ovennævnte klimaændringer rejser især følgende spørgsmål:

 

Hvorfor sker der menneskeskabte klimaændringer ?

Klimaændringer sker ifølge mange eksperter primært som følge af ændringer i atmosfærens indhold af drivhusgasser. Omfanget af drivhusgasser i atmosfæren er med til at holde temperaturen på jorden stabil og beboelig for mennesker. Udledes der flere drivhusgasser til atmosfæren end dens naturlige balance kan opretholde, vil der ske en temperaturstigning som det vi har set særligt i de sidste 10 år.

 

Hvordan påvirker klimaændringerne os ?

Klimaforandringerne kan mærkes på mange forskellige måder, men hvordan man mærker ændringerne er meget afhængigt af, hvor man befinder sig i verden. Eksempelvis vil vi her i Danmark mærke mindre til ændringer end steder med generelt meget høje temperaturer eller meget kolde temperaturer. Her er typisk hvordan klimaændringer påvirker os:

  • Varmere gennemsnits temperaturer i verden, og særlig stor opvarmning i meget kolde egne af verden.
  • Flere og stærkere storme, tornadoer og orkaner.
  • Mere intens og hyppigere regnvejr, hvilket giver flere oversvømmelser i udsatte områder.
  • Mere tørke i områder hvor der i forvejen ikke falder meget nedbør.
  • Stigninger i vandstanden på verdenshavene, hvilket særligt de lavtliggende områder især øer vil mærke.

 

Hvad kan vi gøre for at mindske de menneskeskabte klimaændringer ?

Teknologisk set skal vi arbejde med nogen teknikker, der kan mindske udledningen af drivhusgasser. Faktorer der er meget væsentlige i nedbringelsen af drivhusgasser er teknologier indenfor energi, som vindmøller, solopvarmning, atomkraft og vandkraft. At bruge denne type energi istedet for benzin og fossile brændsler, der udleder mange drivhusgasser (hvis røgen ikke renses) kan mindske udledningen meget markant.

 

Det er primært verdens politiske ledere, der er nøglen til på globalt plan at få lagt en plan for, hvordan vi kan reducere udledningen af drivhusgasser, og derved påvirke de menneskeskabte klimaændringer. FN har igennem de sidste 20 år holdt årlige topmøder for at gøre noget ved klimaet, og få lagt en global plan, der bliver overholdt af de forskellige lande i verden.

 

COP-møderne som de bliver kaldt har skabt opmærksomhed omkring hvordan de menneskeskabte klimaændringer påvirker os, og på den måde har de skabt en øget bevidsthed. Tilgengæld har de aftaler, som er blevet indgået igennem årene,  ikke rigtig gjort en forskel, fordi der er mange modstridende interesser, og det er først i 2015 lykkes at lave nogen bindende aftaler, hvor alle lande har forpligtet sig til at nå nogen fælles klimamål. Om det er nok kan kun fremtiden give svar på, men indtil videre fortsætter klimaændringerne med stor styrke.

TILMELD "GODE TIPS 4 YOU" NYHEDSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Modtag "Gode Tips 4 You" Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden, hvor du får en oversigt over nye artikler på Gode Tips 4 You. Der kommer ca. 15-20 nye artikler hver måned med spændende og brugbare tips, som kan gøre din hverdag lettere.
VI HADER SPAM. Din email vil selvfølgelig aldrig blive delt eller solgt til 3. part.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Gode Tips 4 You
Average rating:  
 0 reviews